Engels in alle groepen

 

De Engelse taal speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Op het werk, in het vervolgonderwijs, in internationale contacten, enzovoort. Door een goede beheersing van het Engels kun je gemakkelijker communiceren ‘all over the world’, iets wat onze jeugd veel meer doet dan vorige generaties. Basisschool Develhoek geeft in alle groepen Engels (dus vanaf groep 1); niet alleen als vak, maar ook tijdens allerlei activiteiten. Wij zijn een gecertificeerde 'Early Bird'-school, een gerenommeerde instelling die ons begeleidt met het vervroegd geven van Engels. Wij zijn er van overtuigd dat wij de kinderen van Basisschool Develhoek hierdoor iets waardevols meegeven waar zij een leven lang plezier aan zullen beleven en veel voordeel van zullen hebben. Nederland is een klein land met een klein taalgebied. Toch zijn we een land met heel veel internationale betrekkingen op allerlei gebied. We hebben dus veel “buitenland”. De meest gebruikte voertaal in dat buitenland is Engels. Deze taal wordt ook steeds meer gebruikt als het gaat om vakliteratuur in het vervolgonderwijs. Op de universiteiten worden colleges in toenemende mate in het Engels gegeven. Kinderen komen ook veel in aanraking met het Engels via muziek, film, het internet en in internationale mailcontacten. In het vervolgonderwijs zie je dat leerlingen of studenten ook stages in het buitenland volgen. In het basisonderwijs is Engels een verplicht vak geworden. Op de meeste scholen wordt dit vanaf het 5e of 7e leerjaar aangeboden. Wij hebben besloten om in alle groepen Engels te geven. Dit betekent dat per week in alle groepen 1 tot 2 uur aan Engels wordt besteed. Veel mensen vragen zich af of dit niet ten koste gaat van andere vakgebieden. Dit is niet het geval. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vroeg beginnen met Engels positieve effecten heeft op de ontwikkeling van het Nederlands en het leren van andere talen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de ontwikkelingsfasen van kinderen. In de onderbouw wordt geen Engelse les gegeven, maar gaat een deel van het gewone programma in het Engels. Zo wordt rekening gehouden met speelse manier waarop kinderen taal verwerven. Daarnaast spelen we in op de belevingswereld van kinderen door te werken met herkenbare thema’s, zoals kleding en de seizoenen. Wordt het lente, dan is het ook 'Spring' in de klas. Veel Engelstalige activiteiten worden geïntegreerd in het bestaande schoolprogramma. Lezen, rekenen, liedjes, verhaaltjes, voorlezen of zelfs instructie bij de gymles of de techniekles kan in het Engels. In de bovenbouwgroepen wordt Engels hiernaast ook als een echt schoolvak gegeven. Voor meer achtergrondinformatie kunt u kijken op de website van Early Bird: www.earlybirdie.nl

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.