MARTIN VAN DER HARST

ONDERWIJS ICT INNOVATOR PO

“Werken op bovenschools niveau voor OZHW betekent voor mij dat ik de mogelijkheid krijg om te groeien. Nadat ik jaren voor de klas heb gestaan, krijg ik nu de mogelijkheid om heel veel collega's in de breedste zin van het woord te begeleiden in het gebruik van ICT binnen het onderwijs. Dit wordt een steeds meer belangrijke factor in het lesgeven aan onze kinderen. Werd er eerst een computer in de klas gezet om leuk een educatief spelletje op te spelen; zo is ICT nu een wezenlijk onderdeel van de lespraktijk. Nadat ik mijn studie als Icoach heb afgerond kreeg ik niet alleen op schoolniveau de mogelijkheid om ICT op de kaart te zetten, maar ook op bestuursniveau. Dit betekent dat ik nu 4 dagen per week voor alle scholen van de stichting de ICT begeleiding en implementatie voor mijn rekening neem. Ik doe dit iedere dag met veel plezier."

- Martin van der Harst

Fotografie: MyCoolPix® Schoolfotografie