WESLEY BEZEMER

LEERKRACHT EN SPECIALIST ICT

“Al ver voor ik aan mijn opleiding begon wist ik dat ik leraar wilde worden. Het geeft mij voldoening kinderen te kunnen voorbereiden op de toekomst. Er is niets mooiers dan een kind te zien groeien in zijn eigen ontwikkeling en talent. Tot nu toe ben ik vooral werkzaam geweest in de hogere groepen en sinds dit jaar werk ik met kinderen die de basisschool gaan verlaten. De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs vind ik een erg interessant proces. Ik haal dan ook mijn uitdaging uit kinderen daar zo goed mogelijk in begeleiden. Veiligheid in de klas vind ik erg belangrijk. Wanneer een kind zich veilig voelt en zich open durft te stellen zijn de wegen naar het ontdekken en ontwikkelen van talenten en de wereld om hen heen makkelijker begaanbaar. Ook vind ik het belangrijk kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de samenleving van nu. Om die reden werk ik ook graag aan de ontwikkeling van ICT binnen ons onderwijs."

- Wesley Bezemer